Обратно

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ дебатира регионалната специфика в предоставянето на приемна грижа

Изображение

 

 

 

В Осмата информационна работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ участваха директори на регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП), представители на Комисиите за детето от  общините областни градове, представители на Консултативния експертен съвет и на Националния екип за организация и управление на проекта.

„Целта на поредицата национални срещи с различен формат на участниците е да споделим добрите практики при предоставяне на приемната грижа, да синхронизираме критериите си в различните етапи от процеса на предоставяне на услугата и за сетен път да припомним кой каква роля има в иновативния модел на работа на областно ниво, а в случая с РДСП тази роля е основополагаща“, обобщи ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов. От тази отправна точка Христов акцентира върху ключовата необходимост всяка област да има адекватно за потребностите на региона развитие на приемната грижа, за да не се налага настаняване на деца за приемна грижа в съседни и по-отдалечени области и свързаните с това логистични и други неудобства.

В работен порядък на срещата се разискваха и въпроси като регионалната специфика при осъществяване на информационна кампания за набиране на приемни родители, публичните нагласи към приемната грижа и прецедентите на изкривяване на общественото мнение и възприятие към нея.

В работата на срещата се включи и Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП), която благодари на екипите за усилията в изпълнението на задачите от проекта и още веднъж подчерта огромното значение на приемната грижа като действена мярка за закрила на деца в риск.  

Според последния анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ децата под приемна грижа по проекта към края на май т.г. са 1 965. Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община партньор на АСП по проекта са общо 2 123.