Новини и акценти за АСП

Виж всички

Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 28 Април 2017 28.04.2017 Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти първи транш - за допълнителната целева група по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" 2016г...
  • 25 Април 2017 25.04.2017 Важна информация за кандидатите и бенефициентите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“ На...
  • 03 Април 2017 03.04.2017г. Европейската Комисия е предприела Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Тя е отворена за участие до...
  • 03 Април 2017 03.04.2017 Полезна информация за кандидатите и бенефициентите по процедури за работа с ИСУН 2020 В официалния видеоканал на eufunds в Youtube е налична цялата поредица видео ръководства за...
  • 07 Февруари 2017 07.02.2017 На 07.02.2017г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019"...

Виж всички