Контакти

За контакти с дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"

Адрес:

Агенция за социално подпомагане

София 1051, ул. "Триадица" 2

Ел. поща:

opfead@asp.government.bg

 

Директор:

Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция

Милена Енчева

Телефон:

(02) 935 05 65

Ел. поща:

m.encheva@asp.government.bg

 

Началник отдел

Име и фамилия

Телефон:

Ел. поща:

Програмиране и подбор на операции

Анна Ангелова-Филипова

(02) 81 19 694

a.angelova@asp.government.bg

Мониторинг и оценка

Ганка Филипова

(02) 81 19 689

g.filipova@asp.government.bg

Финансов контрол

Иван Кошутански

(02) 935 05 22

ikoshutanski@asp.government.bg

Счетоводство и плащания

Анна Димитрова

(02) 935 05 13

adimitrova@asp.government.bg

Техническа помощ

Станка Иванова

(02) 81 19 668

s.ivanova@asp.government.bg

Търговe

Любомир Лалев

(02) 81 19 643

l.lalev@asp.government.bg