Въпроси и отговори

Операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2016 г

30 Август 2016 09:00
Операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2016г." по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за...

Операция тип 3: BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“

13 Май 2016 09:00
Операция тип 3: BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на...

Операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2015г.

11 Май 2015 09:00
Операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за...

Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

11 Май 2015 09:00
Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на...