СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции.

Социални услуги в специализирани институции се предоставят само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността.

  1. Социални услуги за пълнолетни лица.
  2. Социални услуги за деца.
  3. Регистър на доставчиците на социални услуги
  4. Методики и методически указания