logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Поръчка по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, с предмет „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г.

Дата на публикуване
16.02.2021 15:03

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0003
Краен срок за подаване на оферти
23.02.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
24.02.2021 15:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Дата на публикуване
05.01.2021 16:22

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0001
Краен срок за подаване на оферти
12.01.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
13.01.2021 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Дата на публикуване
14.10.2020 13:45

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
BG06-ЗОП-0026
Краен срок за подаване на оферти
26.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
27.10.2020 11:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Дата на публикуване
06.10.2020 15:58

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
BGЗОП01-0001
Краен срок за подаване на оферти
14.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
15.10.2020 14:00
Детайли

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури

Дата на публикуване
20.08.2020 11:47

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
91-00-0782
Краен срок за подаване на оферти
31.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
01.09.2020 14:00
Детайли

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ 

Дата на публикуване
12.08.2020 16:50

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
91-00-0752
Краен срок за подаване на оферти
20.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
21.08.2020 15:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Дата на публикуване
05.08.2020 14:08

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0006
Краен срок за подаване на оферти
12.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
13.08.2020 14:00
Детайли

„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. на ЦОП

Дата на публикуване
05.08.2020 13:59

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0005
Краен срок за подаване на оферти
12.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
13.08.2020 15:00
Детайли

Втора фаза по рамково споразумение СПОР-26/04.10.2017 г. с предмет: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на АСП и териториалните й структури"

Дата на публикуване
13.05.2020 17:00

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0003
Краен срок за подаване на оферти
26.05.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
27.05.2020 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Дата на публикуване
20.03.2020 11:30

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Краен срок за подаване на оферти
30.03.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
31.03.2020 14:00
Детайли