СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.10 ОТ АПК

Съобщение на ЗАПОВЕД №18 – РД ОС - 0040/29.05.2019 г. на Директор на РДСП

Дата на публикуване: 29 Май 2019

Съобщаване на Решение РД04-0143/13.11.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 06 Декември 2018

Съобщаване на Решение № РД04-0142/13.11.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 06 Декември 2018

Съобщаване на Решение РД04-0090 от 04.07.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 06 Август 2018

Съобщаване на Решение РД04-0078 от 04.06.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 18 Юни 2018

Съобщаване на Решение РД04-0065 от 03.05.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 13 Юни 2018

Съобщаване на Решение № РД04-0038 от 12.03.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 30 Май 2018

Съобщаване на Решение № РД04-0050 от 04 .04.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 02 Май 2018

Съобщаване на Решение № РД04-0031 от 19 .02.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 22 Март 2018

Съобщаване на Решение № РД04-0138 от 08 .12.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 23 Януари 2018

Съобщение на ЗАПОВЕД ЗД-ЗД 0901/22/26.05.2016 г. на Директор на РДСП Ловеч по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 19 Октомври 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0095 от 17.07.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 14 Август 2017

Съобщение на ЗАПОВЕД 18-РД ОС - 0078/28.07.2017 г. на ИД Директор на РДСП Русе по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 28 Юли 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0067 от 12.05.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 01 Юни 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0047 от 31.03.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 28 Април 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0040 от 20.03.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 11 Април 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0023 от 15.02.2017г на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 29 Март 2017

Съобщение на Решение № РД04-0015 от 26.01.2017г. за потвърждаване на Заповед № 07 ЗДЗД-6454 от 05.12.2016г. на Директора на РДСП-Габрово

Дата на публикуване: 10 Март 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0011 от 16.01.2017г на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 16 Януари 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0101 от 30.11.2016г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 30 Ноември 2016

— 20 резултата на стр.
Показване на 1 - 20 от 54 резултата.