РАЗКРИТИ СА НОВИ ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА В БАТАК И ВАРНА

От тази услуга вече се ползват 122 души в 25 защитени жилища

 

В изпълнение на мерките по проекта за “Подобряване на условията на живот на хората с ментални увреждания” в района на Дома за възрастни с умствена изостаналост в град Батак са разкрити две защитени жилища. Във всяко от тях ще бъдат настанени по 16 души с умствена изостаналост и ще работят по 8 души персонал.  Други две защитени жилища започват да функционират от началото на август във Варна. Защитеното жилище за хора с психични разстройства е  с капацитет 8 места и численост на персонала 5 души. То е общинска собственост, ремонтирано и обзаведено със средства от спонсори / БМФ, Фармацевтична компания ”Санофи” и Фармацевтична компания ”Новартис” / на стойност 5 000 лв. Другото защитено жилище е за 6 души с умствена увреждания, които ще бъдат обслужвани от 4-ма щатни служители. Жилището е предоставено за ползване от областната управа в град Варна. Обзаведено е с всичко необходимо за стартиране на услугата, средствата за обзавеждане са от Социалната програма на Община Варна за 2005 г. в размер на 10 000 лв. и дарение от ТЕЦ Варна ЕАД – 2000лв.

Социалната услуга защитено жилище стартира като нов вид през октомври 2004 г. в общините Сливен, Батак и Видин. През 2005 г. бяха открити 12 защитени жилища в Благоевград, Разлог, Велико Търново, Севлиево, Ловеч, с.Царева ливада – община Дряново, град Баня – община Карлово, Русе, Стара Загора -2, с.Априлово – община Гълъбово, и в с.Малко Шарково – община Болярово.

От началото на  2006 г. досега са разкрити още 10 защитени жилища в следните общини: Правец, Елхово, Банско -2, Бургас, Ловеч; Батак – 2, и Варна – 2. Така общият брой на защитените жилища е 25, в които се полагат грижи за хора с умствени увреждания, младежи, напускащи специализирани институции, възрастни хора, хора с физически или психически увреждания.   В защитените жилища живеят 122 души, като 91 от тях са изведени от специализирани институции. Държавата осигурява стандарт за издръжка в размер на 1292, 98 лв. на  едно лице годишно.

Защитеното жилище е вид социална услуга, предоставяна в общността, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Предоставяните услуги отговарят на стандартите и критериите за местоположение и материална база; за хранене; здравни грижи; образователни услуги и информация; организация на свободното време и личните контакти; квалифициран персонал. Услугите се основават на социална работа съобразно  конкретните потребности на всяко настанено лице, като целта е осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.