Защитени жилища - Банско

 

През март 2006 г. в Банско са разкрити две защитени жилища с общ капацитет 15 места. Дейността се обслужва от  психолог, трудотерапевт, медицинско лице и двама социални работници. Ремонтът на сградите, които са паметници на културата, е започнал през 1998 г. със средства на МТСП. Довършителните работи са изпълнени по Проект “Красива България” - модул “Защитени жилища”, съфинансирани от община Банско.

Потребителите са изведени от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) – с. Добромирци, област Кърджали, ДДМУИ “Калинка” – с. Васил Друмев, област Шумен, Социално-учебно професионално заведение – Банско, и Дом за възрастни с психични разстройства – Свиленград. В дейността на защитените жилища партньор е Сдружение “Избор” – член на БАЛИЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитено жилище - Разлог

 

            Защитеното жилище в Разлог е открито през април 2005 г., като делегирана от държавата дейност. Проектът за изграждането му се реализира и управлява от Сдружение “Шанс” и е финансиран от Обединени Холандски Фондации. Общата му стойност е 112 593 лв. Част от средствата – 10 000 лв., са отпуснати от община Разлог. Капацитетът на жилището е 8 места. Потребителите са изведени от Дом за възрастни с психични разстройства – с. Раздол и с. Петрово, община Сандански, и от семейна среда. Държавата осигурява стандарт за издръжка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитено жилище - Батак

 

Защитеното жилище в Батак е със застроена площ 118,80 кв. м и дворно място 1342,68 кв. м., районът около него е екологично чист. В къщата са обособени 4 спални помещения с по 2 легла, два тоалетни възела, баня. Има голяма всекидневна, разделена на две части – в едната е кухненският бокс с печка, хладилник, пералня, в другата част е камината на твърдо гориво, която отоплява цялото жилище чрез свързани с нея радиатори. Обзавеждането включва още холна гарнтура, телевизор, радиокасетофон. В защитеното жилище живеят 6-8 мъже. Те са обслужвани от 6 души персонал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания “Зорница” – Благоевград

 

            Дневен център “Зорница” е с капацитет 93 места. В близост до него функционира и Дневен център за младежи и девойки над 18 г. с  20 места.

            Дейностите са разделени по ателиета. Центровете разполагат с добре оборудвани зали за мултисензорна стимулация и лечебна физкултура, трудотерапия, методични ателиета и класна стая. Сред работещите с възпитаниците на центровете са социален педагог, психолог, логопед, кинезитерапевт, трудотерапевт, арттерапевт, социален работник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания - Пещера

 

Капацитетът на центъра е за 36 души. Двуетажната сграда с разгърната площ 430 кв.м. е предоставена от община Пещера и е основно ремонтирана със средства от общината, БАЛИЗ /Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения/ и ирландска неправителствена организация. Обширното дворно пространство е  обособено като парк. Отоплението е централно – с газ. Центърът разполага с две занимални, логопедичен кабинет, помещение за трудотерапия и лечебна физкултура, в които се провеждат индивидуални и групови занимания под ръководството на квалифицирани специалисти. За възпитаниците на центъра се грижат 13 щатни работници, сред които трудотерапевт, рехабилитатор, логопед и психолог. За удобство и комфорт на целодневната услуга е обособен кът за отдих с по три легла за две групи деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за лица с интелектуални затруднения “Блян” – Разлог

 

Сдружение “Шанс”създава и открива Дневният център за деца и младежи с интелектуални затруднения в Разлог е създаден от Сдружение “Шанс” и е един от първите в страната. През 2002 г. с финансовата подкрепа на  Институт “Отворено общество”, Обединени холандски фондации, Фондация “Филаделфия” и с подкрепата на АСП и община Разлог е открит и Дневен център за лица с интелектуални затруднения над 18 г.  Капацитетът е общо 24 места. Центърът разполага със съвременно обзаведени и оборудвани зали за кинези- и сензорна терапия, зала за трудова терапия, музикален кабинет, дърводелска работилница, всекидневна, стаи за отдих, кабинет за специалист, сервизни помещения.

За обучението и възпитанието на ползващите услугата се грижи екип от специалисти – трудов терапевт, кинезитерапевт, психолог, логопед, възпитател, социален работник и музикален ръководител. Обучението се извършва без откъсване от обичайната семейна среда, като вид социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност. Чрез изнесено обучение част от децата се обучават по програмите на МОН за помощно училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания “Здравец” – Банско

 

Дневният център е разкрит през 1998 г. и е с капацитет 35 места. Средствата са осигурени от Община Банско. Оборудван е с помощта на сдружение БАЛИЗ, КЕЪР Интернешънъл и холандската фондация “Филаделфия”. Центърът разполага с добре оборудвана материално-техническа база, ателиета за работа и база за провеждане на трудотерапия. За настанените в него се грижат психолог, логопед, рехабилитатор, социален педагог, трудотерапевт и медицинска сестра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - Мездра

 

В дома живеят 72 деца от 3 до 18 години, за които се грижи персонал от 55 човека. Сградата на дома е газифицирана, модерно обзаведена и оборудвана. Разполага с пет занимални, рехабилитационна зала, сензорна зала, логопедичен кабинет, два трудово-терапевтични кабинети и физкултурен салон. Заниманията на децата се провеждат от 11 възпитатели /олигофрено-педагози/, трудотерапевт, учител по трудово обучение, рехабилитатор, кинезитерапевт и социален работник.

Осигурено е 24-часово медицинско обслужване. По програма на Британското посолство “Интегрирано образование на деца със специални нужди” група деца посещават Помощно училище във. Враца. По програма за трудотерапия към Образователен тръст “Багават” – Великобритания, на децата се предоставят допълнителни занимания по шивачество и направа на различни изделия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за възрастни с умствена изостаналост – село Пчелище

 

Домът се намира на 15 км от Велико Търново. От май 2001 г. се помещава в нова сграда с обща разгърната площ от 9059 кв.м. Капацитетът на заведението е 77 места. Сградата се отоплява с локално парно, оборудването и обзавеждането са съобразени със съвременните критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги. Домуващите са настанени в стаи по двама и по трима, разположени на два етажа. Всяка стая разполага с тераса и собствен санитарен възел. На всеки  етаж има столова.

            Домът разполага с оборудван лекарски и зъболекарски кабинет, медицински кабинет, две манипулационни, киносалон, библиотека, физкултурен салон. В занималнята за трудотерапия са обособени различни ателиета – по готварство, ръкоделие, изобразителна и конструктивна дейност, ателие “Образователни услуги”.

            С домуващите се работи ежедневно по предварително изготвен седмичен план, съобразно разработена образователна програма. За тях полага грижи персонал от 40 души, сред които педагог, лекар психиатър и медицински сестри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за възрастни хора с психични разстройства – сeло Говежда

 

След закриването на Дома за възрастни с психични разстройства в с. Драгаш войвода, община Никопол, през есента на 2003 г. 67 мъже бяха преместени в новооткрития Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Говежда, община Георги Дамяново, област Монтана. Хората са настанени в 12 самостоятелни къщички /масивно строителство/, всяка състояща се от преддверие с две обзаведени стаи и самостоятелен санитарен възел.

В дома е назначен мултидисциплинарен и квалифициран екип от специалисти. На настанените в специализираната институция хора е осигурено 24-часово медицинско обслужване чрез 8 медицински сестри, лекар-психиатър, личен лекар и стоматолог. Социалното обслужване и трудовата терапия се осъществяват от един социален работник и 4-ма трудотерапевти. От Агенцията за социално подпомагане са осигурени 116 821 лева за строително-ремонтни дейности, а за оборудване и обзавеждане - 145 320 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за възрастни с увреждания – сeло Горица

 

Специализираната институция в село Горица, община Поморие, предоставя социални услуги на над 50 души. Сградата е монолитна, триетажна, с площ 420 кв.м и дворно място - 5 000 кв.м. Тя е съобразена със съвременните стандарти и критерии за материална база, адаптирана и достъпна среда за хора с увреждания. Хората са настанени в единични и двойни стаи и 4 апартамента със самостоятелни санитарни възли. Изграден е рехабилитационен кабинет, включващ кабина за масаж, салон за лечебна физкултура, зала за психомоторика и стая за релаксация. Има отделни кабинети за социални консултации и индивидуална терапия, кабинет по интереси и кабинет-кухня, оборудван със съвременна кухненска техника.

Числеността на персонала е 20 души, включително 2 медицински сестри, 1 социален работник, 1 фелдшер и един рехабилитатор. За оборудване и обзавеждане Агенцията за социално подпомагане е осигурила 163 200 лева, за строително-ремонтни дейности - 295 071 лева.