За пълнолетни лица

Национална стратегия за дългосрочна грижа
Доброволна европейска рамка за качеството на социалните услуги
Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността