Новини и акценти за АСП

Виж всички

Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 17 Декември 2018 17.12.2018 г. На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни...
  • 17 Декември 2018 17.12.2018 г. На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по...
  • 06 Декември 2018 6.12.2018 г. Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" По...
  • 05 Декември 2018 5.12.2018 г. Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни Публикуван е пълният график за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 31 Октомври 2018 31.10.2018 г. На 31.10.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 12, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002...

Виж всички